ایوان کوارزما بهترین بازیکن ماه نومبر زنیت
مؤلف | Daniil Struev | کامنت ها
ایوان کوارزما بهترین بازیکن ماه نومبر زنیت

طبق نظرسنجی طرفداران زنیت ایوان به عنوان بهترین بازیکن نومبر انتخاب شد

این اولین بار پس از پیوست به تیم ما که طرفداران دروازه بان برزیلی را انتخاب کردند.

ایوان با کلین شیت و دو نجات در سری پنالتی در جام روسیه برد برای ما آورد.

بازگشت به صفحه اصلی