مالکوم بهترین بازیکن ماه فوریه و مارس زنیت
مؤلف | Daniil Struev | کامنت ها
مالکوم بهترین بازیکن ماه فوریه و مارس زنیت

طبق نظرسنجی طرفداران زنیت مالکوم به عنوان بهترین بازیکن فوریه و مارس انتخاب شد

٦٥٪ طرفداران مالکوم را انتخاب کردند.

 

مالکوم در سه دیدار ٤ گل زد.

بازگشت به صفحه اصلی