برنامه دیدار های پاییز در لیگ برتر روسیه
مؤلف | Daniil Struev | کامنت ها
برنامه دیدار های پاییز در لیگ برتر روسیه

لیگ برتر روسیه تقویم بازی های زنیت منتشر کرد

هفته ٨

٢٦ شهریور

روبین – زنیت

 

هفته ٩

٢ مهر

زنیت – لوکوموتیو مسکو

 

هفته ١٠

٨ مهر

اورنبورگ – زنیت

 

هفته ١١

١٥ مهر

سوچی – زنیت

 

هفته ١٢

٣٠ مهر

زنیت – کریلیا سووتوف

 

هفته ١٣

٦ آبان

زنیت – اخمت

 

هفته ١٤

١٣ آبان

بالتیکا – زنیت

 

هفته ١٥

٢٠ آبان

زنیت – کراسنودار

بازگشت به صفحه اصلی