ماتئو کاسیرا بهترین بازیکن زنیت در ماه ژویه و اوت
مؤلف | Daniil Struev | کامنت ها
ماتئو کاسیرا بهترین بازیکن زنیت در ماه ژویه و اوت

طرفداران زنیت کاسیرا را به عنوان بهترین بازیکن ژویه و اوت انتخاب کردند.

ماتئو کاسیرا در ده دیدار ماه ژویه و اوت ٦ گل زد.

بازگشت به صفحه اصلی