قرعه کشی جام حذفی روسیه
مؤلف | Daniil Struev | کامنت ها
  قرعه کشی جام حذفی روسیه

زنیت از حریف خود اطلاع یافت

مراسم قرعه کشی جام حذفی روسیه ٢٠٢٣/٢٠٢٤ برگزار شد. در یک چهارم راه برنگان جام روسیه زنیت مقابل باشگاه دینامو مسکو بازی خواهد کرد.

دیدار اول در آخر نوامبر در مسکو برگذاز خواهد شد و دیدار برگشتی در خانه ما در ماه مارس. وقت و روز دقیق بعدا اعلام خواهد شد.

بازگشت به صفحه اصلی