اراده شیر: زنیت یازدهمین بار قهرمان روسیه شد
مؤلف | Daniil Struev | کامنت ها
اراده شیر: زنیت یازدهمین بار قهرمان روسیه شد

زنیت با برد امروز بر باشگاه روستوف قهرمان لیگ برتر روسیه شد

امروز زنیت یازدهمین بار در تاریخ خود و ششمین بار متوالی قهرمان روسیه شد.

زنیت در ٣٠ بازی ٥٧ امتیاز را گرفت. زنیت با برد امروز بر تیم روستوف در هفته آخیر قهرمان لیگ برتر روسیه شد.

این یازدهمین عنوان قهرمان روسیه/اتحاد شوروی در تاریخ زنیت است. و ششمیم قهرمانی متوالی است!

قبلا زنیت نه بار عنوان قهرمان کشور را کسب کرد: در سال ١٩٨٤، ٢٠٠٧، ٢٠١٠، ٢٠١٢، ٢٠١٥، ٢٠١٩ ، ٢٠٢٠، ٢٠٢١، ٢٠٢٢ و ٢٠٢٣.

 

به همه هواداران تبریک میگوییم!

بازگشت به صفحه اصلی