ماتئو کاسیرا آقای گلی لیگ برتر روسیه فصل ٢٤-٢٠٢٣
مؤلف | Daniil Struev | کامنت ها
ماتئو کاسیرا آقای گلی لیگ برتر روسیه فصل ٢٤-٢٠٢٣

کاسیرا با ٢١ گل بهترین گلزن لیگ روسیه این فصل شد

کاسیرا ششمین بازیکن زنیت است که بهترین گلزن لیگ روسیه شد. قبلا آلکساندر کرژاکوف (فصل ٢٠٠٤، ١٨ گل)، هالک (فصل ٢٠١٤\٢٠١٥، ١٥ گل)، سردار آزمون (فصل ٢٠١٩\٢٠٢٠، ١٧ گل)، آرتم دزیوبا (فصل ٢٠١٩\٢٠٢٠، ١٧ گل و فصل ٢٠٢٠\٢٠٢١، ٢٠ گل) و مالکوم (فصل ٢٠٢٢\٢٠٢٣، ٢٣ گل) این عنوان را کسب کردند.ا

بازگشت به صفحه اصلی