آرسن آداموف به صورت قرضی به باشگاه احمد پیوست
مؤلف | Daniil Struev | کامنت ها
آرسن آداموف به صورت قرضی به باشگاه احمد پیوست

مدافع زنیت تا آخر این فصل عضو احمد شد

آرسن آداموف در شهر نیژنی تاگیل در تاریخ ٢٠ اکتبر  ١٩٩٩ به دنیا آمد. او به زنیت در زمستان سال ٢٠٢٢ پیوست. برای باشگاه ما ٢١ بار در پیراهن زنیت بازی کرده است و ٢ پاس گل داد.

 

در فصل گذشته آرسن آداموف در پیراهن باشگاه اورنبورگ بازی کرده است.

 

برای آرسن آداموف آرزوی موفقیت میکنیم!

بازگشت به صفحه اصلی