تقویم دیدار های زنیت در فصل جدید
مؤلف | Daniil Struev | کامنت ها
تقویم دیدار های زنیت در فصل جدید

لیگ برتر روسیه و اتحاد فوتبال روسیه تقویم بازی های زنیت منتشر کرد

اولین دیدار رسمی زنیت در فصل ٢٠٢٤\٢٠٢٥ مقابل تیم کراسنودار در سوپرجام روسیه خواهد بود.

 

سوپرجام روسیه

١٣ ژویه (٢٣ تیر)

زنیت – کراسنودار

 

لیگ برتر روسیه

١٩-٢٢ ژویه (٢٩ تیر-١ مرداد)

هفته ١

کریلیا سووتوف –  زنیت

 

لیگ برتر روسیه

٢٦-٢٩ ژویه (٥-٨ مرداد)

هفته ٢

روبین – زنیت

 

جام حذفی روسیه

مرحله گروهی

٣٠ ژویه-١ اوت (٩-١١ مرداد)

هفته ١

زنیت – فاکل

 

لیگ برتر روسیه

٢-٥ اوت (١٢-١٥ مرداد)

هفته ٣

زنیت – روستوف

 

لیگ برتر روسیه

٩-١٢ اوت (١٩-٢٢ مرداد)

هفته ٤

زنیت – دینامو مسکو

 

جام حذفی روسیه

مرحله گروهی

١٣-١٥ اوت (٢٣-٢٥ مرداد)

هفته ٢

روبین – زنیت

 

لیگ برتر روسیه

١٦-١٩ اوت (٢٦-٢٩ مرداد)

هفته ٥

خیمکی – زنیت

 

لیگ برتر روسیه

٢٣-٢٦ اوت (٢-٥ شهریور)

هفته ٦

زنیت – اسپارتاک مسکو

 

جام حذفی روسیه

مرحله گروهی

٢٧-٢٩ اوت (٦-٨ شهریور)

هفته ٣

آکرون – زنیت

 

لیگ برتر روسیه

٣٠ اوت-١ سپتامبر (٩-١١ شهریور)

هفته ٧

پاری ان ان – زنیت

 

لیگ برتر روسیه

١٣-١٦ سپتامبر (٢٣-٢٦ شهریور)

هفته ٨

زسکا مسکو – زنیت

 

جام حذفی روسیه

مرحله گروهی

١٧-١٩ سپتامبر (٢٧-٢٩ شهریور)

هفته ٤

زنیت – روبین

 

لیگ برتر روسیه

٢٠-٢٣ سپتامبر (٣٠ شهریور-٢ مهر)

هفته ٩

زنیت – فاکل

 

لیگ برتر روسیه

٢٧-٣٠ سپتامبر (٦-٩ مهر)

هفته ١٠

کراسنودار – زنیت

 

جام حذفی روسیه

مرحله روسیه

١-٣ اکتبر (١٠-١٢ مهر)

هفته ٥

زنیت – آکرون

 

لیگ برتر روسیه

٤-٦ اکتبر (١٣-١٥ مهر)

هفته ١١

زنیت – اورنبورگ

 

لیگ برتر روسیه

١٨-٢١ اکتبر (٢٧-٣٠ مهر)

هفته ١٢

آکرون – زنیت

 

جام حذفی روسیه

مرحله گروهی

٢٢-٢٦ اکتبر (١-٥ آبان)

هفته ٦

فاکل – زنیت

 

لیگ برتر روسیه

٢٥-٢٨ اکتبر (٤-٧ آبان)

هفته ١٣

زنیت – لوکوموتیو مسکو

 

لیگ برتر روسیه

١-٤ نوامبر (١١-١٤ آبان)

هفته ١٤

زنیت – دینامو مخاچقلعه

 

لیگ برتر روسیه

٨-١٠ نوامبر (١٨-٢٠ آبان)

هفته ١٥

احمد – زنیت

 

لیگ برتر روسیه

٢٢-٢٥ نوامبر (٢-٥ آذر)

هفته ١٦

اورنبورگ – زنیت

 

لیگ برتر روسیه

٢٩ نوامبر-٢ دسامبر (٩-١٢ آذر)

هفته ١٧

زنیت – کریلیا سووتوف

 

لیگ برتر روسیه

٦-٩ دسامبر (١٦-١٩ آذر)

هفته ١٨

زنیت – آکرون

 

لیگ برتر روسیه

٢٨ فوریه-٣ مارس (١٠-١٣ اسفند)

هفته ١٩

زنیت – زسکا مسکو

 

لیگ برتر روسیه

٧-١٠ مارس (١٧-٢٠ اسفند)

هفته ٢٠

فاکل – زنیت

 

لیگ برتر روسیه

١٤-١٦ مارس (٢٤-٢٦ اسفند)

هفته ٢١

اسپارتاک مسکو – زنیت

 

لیگ برتر روسیه

٢٨-٣١ مارس (٩-١٢ فروردین)

هفته ٢٢

زنیت – روبین

 

لیگ برتر روسیه

٤-٦ آوریل (١٦-١٨ فروردین)

هفته ٢٣

لوکوموتیو مسکو – زنیت

 

لیگ برتر روسیه

١١-١٤ آوریل (٢٣-٢٦ فروردین)

هفته ٢٤

زنیت – کراسنودار  

 

لیگ برتر روسیه

١٨-٢١ آوریل (٣٠ فروردین-٢ اردیبهشت)

هفته ٢٥

زنیت – خیمکی

 

لیگ برتر روسیه

٢٥-٢٨ آوریل (٦-٩ اردیبهشت)

هفته ٢٦

دینامو مسکو – زنیت

 

لیگ برتر روسیه

٢-٥ مه (١٣-١٦ اردیبهشت)

هفته ٢٧

زنیت – پاری ان ان

 

لیگ برتر روسیه

٩-١٢ مه (٢٠-٢٣ اردیبهشت)

هفته ٢٨

دینامو مخاچقلعه – زنیت

 

لیگ برتر روسیه

١٦-١٩ مه (٢٧-٣٠ اردیبهشت)

هفته ٢٩

روستوف – زنیت

 

لیگ برتر روسیه

٢٤ مه (خرداد)

هفته ٣٠

زنیت – احمد

 

تاریخ و وقت دقیق دیدار ها بعدا اعلام خواهد شد.

بازگشت به صفحه اصلی