سرگی سماک: قدم مهم بجلو برداشتیم
مؤلف | Daniil Struev | کامنت ها
سرگی سماک: قدم مهم بجلو برداشتیم

کنفرانس خبری سرمربی زنیت پس از بازی مقابل دینامو

بازی سخت بود. انتظار چیزی دیگر را نداشتیم. در نیمه اول تازه نبودیم. به این دلیل حریف یک فرصت خوب داست اما به نظر من آفساید بود. ما فرصتی خطرناک را ایجاد نکردیم و پاس های ما ساده بودند. در نیمه دوم بازی خود را تغییر کردیم و قوی تر شدیم، دو گل را به ثمر رساندیم و چند فرصت های دیگر داشتیم. ممکن است ما بهتر شدیم، ممکن است دینامو خسته شد. برای هر تیم سخت است مقابل دینامو فرصت های گلزنی را ایجاد کند چون که دینامو خیلی خوب دفاع میکند. شایسته برد بودیم و خوشحالم که پیروز شدیم. مخصوصا بعد از کراسنودار سخت بود اما توانستیم متمرکز شویم. یک قدم مهم بجلو برداشتیم. 

دریوسی مصدومیت ندارد. او را به دلیل خستگی عوض کردم. درباره آزمون: برخورد جدی بود و او به علت مصدومیت تعویض شد. باید بررسی کنیم. ممنون سردار و ماگومد و ژیرکوف هستیم. باید از آن ها به خاطر ادامه دادن به بازی قدردانی کنم. آنها مردان واقعی هستند. می خواهم از آنها به خاطر رشادت و اشتیاقشان قدر دانی کنم.

مارکیزیو هم نمیتواند این فصل به ما کمک کند. عمل جراحی داشت.


بازگشت به صفحه اصلی