سرگی سماک: در این مدت زمان هر تیم وظیفه خود را انجام میدهد
مؤلف | Daniil Struev | کامنت ها
سرگی سماک: در این مدت زمان هر تیم وظیفه خود را انجام میدهد

کنفرانس مطبوعاتی سرمربی زنیت قبل از دیدار مقابل کریلیا سووتوف

ما گروه بازیکنان اصلی داریم و همه میخواهند بازی کنند. آن که بهتر آماده است بازی میکند. البته کسی را تعویض خواهیم کرد. حال بازیکنان را میبینیم و درباره تغییرات و تعویضات فکر میکنیم.

به دلیل مصدومیت ها و محرومیت محدود هستیم. وقت بازگشتن یروخین نمیدانیم، مارکیزیو عمل جراحی داشت، کوزیائف برای تمرینات گروهی آماده نیست، کرانویتر هم مصدوم شده.

ژیرکوف و آزمین مشکلات کم دارند اما امیدوارم که حال آنها بهتر خواهد شد.

خوب است که ماگومد اوزدوئف در این مرحله آماده است. او سطح بالا بازی نشان میدهد و شایسته حضور در ترکیب اصلی است. هر بازیکن فرصتی دارد. و متاسفانه کسی از فرصت های استفاده نکرده. در هر تمرین بازیکنان تلاش میکنند.

کریلیا سلسله دیدارهای ناموفق دارند اما آنها امکانات داشتند درآن بازی ها نتیجه دیگر به دست بیاورند. فرق نیست  در جدول کوجا قرار داریم. کریلیا هدف خودشان دارند و ما هدفمان داریم. این دیدار برای هر تیم اهمیت دارد.
بازگشت به صفحه اصلی