در خور پیروزی بودیم
مؤلف | Daniil Struev | کامنت ها
در خور پیروزی بودیم

صحبت های سرگی سماک پس از دیدار با کریلیا سووتوف

شروع بازی خوب بود. فرصت های بسیار ایجاد کردیم و گل های بسیار زدیم. ولی در چند وضعیت متمرکز نبودیم و دو گل خوردیم. در نیمه دوم سخت بود چون که قیمت هر اشتباه زیاد بود و عصبانی شدیم. اگر زودتر گل میزدیم، پایان بازی آرامترمیشد. ما هم کمی خسته شدیم و فشار را علیه کریلیا کاهش دادیم. حریف ارسال های خطرناک را انجام میداد و ما تصمیم گرفتیم یک بازیکن دیگر به خط دفاع اضافه کنیم. آنیوکوف در ساختار با سه مدافع بهتر بازی میکند و به این دلیل همانا او وارد زمین شد. پس از این بهتر بازی میکردیم. بطور کلی در خور پیروزی بودیم.

در طی گرم کردن آزمون آسیب دیدگی گرفت. در رختکن با کادرپزشکی تصمیم گرفت تا در بازی شرکت کند. خوب است که حال او بدتر نشده و میتواند در دیدار های بعدی بازی کند. ژیرکوف هم مصدومیت جدی ندارد. در پایان بازی امروز دزوبا مصدوم شد و حضور او در بازی بعدی قطعی نیست.

در این فصل در براربر ما وظیفه بازگشتن به لیگ قهرمانان اروپا قرار داشت. این وظیفه را انجام دادیم. خوب است که پایین تر از جای سوم نخواهیم شد اما حالا فقط درباره صدرنشینی فکر میکنیم.

بازگشت به صفحه اصلی