متوجه دلایل این شکست هستیم
مؤلف | Daniil Struev | کامنت ها
متوجه دلایل این شکست هستیم

نشست خبری با سرگی سماک بعد از دیدار مقابل روستوف

در نیمه اول بازی بدون فرصت ها بود.
و در نیمه دوم روستوف غیر از پنالتی چند لحظه دیگر داشت.
متاسفانه بازی ما در حمله و دفاع خوب نبود. تیمی که شایسته پیروزی بود، برنده شد. از بازی ما و نتیجه دیدار رضایت نداریم اما متوجه دلایل این شکست هستیم. برای بازی بعدی آماده خواهیم کرد.

درباره ترکیب غیر اصلی امروز
هنوز قضاوت درباره عملکرد بازیکنانی که امروز وارد زمین شدند، زود است. یک بازی برای قضاوت کافی نیست.

درباره الکساندر یروخین
برای الکساندر یروخین بازی سخت بود. برای مدت زیاد غایب بوده. میفهمیم که بعد از مصدومیت سخت است. امروز به چند دلایل وارد زمین شد. مهم بود تا بازی را حس کند.

بازگشت به صفحه اصلی