این فصل با موفقیت به پایان رسید
مؤلف | Daniil Struev | کامنت ها
این فصل با موفقیت به پایان رسید

آخرین نشست خبری سرگی سماک در این فصل

میخواستیم امروز برنده شویم، خوب بازی کنیم، گلها بسیار بزنیم و هواداران را خوشحال کنیم.

این فصل با موفقیت به پایان رسید، برای فصل آینده آماده خواهیم کرد.

درباره قرارداد آنیوکوف و بزیکنان دیگر

قرارداد آنیوکوف به اتمام رسید. الکساند اسطوره زنیت و شرکت کننده ٥ قهرمانی است. الان فقط میتوانم از وی تشکر کنم. و تصمیم باشگاه درباره وی بزودی اعلام خواهد شد.

قرارداد ایوانوویچ تمدید شده، او بازیکن زنیت است. باشگاه به ژیرکوف و کرژاکوف پیشنهاد تمدید قرارداد کرد. درباره بازیکنان دیگر هم تصمیم خواهیم کرد.


بازگشت به صفحه اصلی