تقویم فصل جدید لیگ برتر روسیه
مؤلف | Daniil Struev | کامنت ها
تقویم فصل جدید لیگ برتر روسیه

برنامه بازی های زنیت در فصل جدید منتشر شد

تاریخ و زمان دقیق شروع بازی های بعدا اعلام خواهد شد.

هفته ١

زنیت – تامبوف

 

هفته ٢

سوچی – زنیت

 

هفته ٣

اورنبورگ – زنیت

 

هفته ٤

زنیت – کراسنودار

 

هفته ٥

دینامو مسکو – زنیت

 

هفته ٦

زنیت – احمد

 

هفته ٧

زنیت – اوفا

 

هفته ٨

اسپارتاک مسکو – زنیت

 

هفته ٩

زنیت – آرسنال تولا

 

هفته ١٠

زنیت – روبین

 

هفته ١١

لوکوموتیو مسکو – زنیت

 

هفته ١٢

اورال – زنیت

 

هفته ١٣

زنیت – روستوف

 

هفته ١٤

کریلیا سووتوف – زنیت

 

هفته ١٥

زنیت – زسکا مسکو

 

هفته ١٦

آرسنال تولا – زنیت

 

هفته ١٧

روبین – زنیت

 

هفته ١٨

زنیت – اسپارتاک مسکو

 

هفته ١٩

زنیت –  دینامو مسکو

 

هفته ٢٠

زنیت –  لوکوموتیو مسکو

 

هفته ٢١

اوفا – زنیت

 

هفته ٢٢

زنیت – اورال

 

هفته ٢٣

زسکا مسکو – زنیت

 

هفته ٢٤

زنیت – کریلیا سووتوف

 

هفته ٢٥

تامبوف – زنیت

 

هفته ٢٦

کراسنودار – زنیت

 

هفته ٢٧

زنیت – سوچی

 

هفته ٢٨

احمد – زنیت

 

هفته ٢٩

زنیت – اورنبورگ

 

هفته ٣٠

روستوف – زنیت

بازگشت به صفحه اصلی