زنیت – لفسکی: پیروزی با تک گل سردار آزمون
مؤلف | Daniil Struev | کامنت ها
زنیت – لفسکی: پیروزی با تک گل سردار آزمون

گل آزمون از روی نقطه پنالتی برای زنیت پیروزی را آورد

ترکیب زنیت در نیمه اول: آندری لونف، یوری ژیرکوف، یاروسلاف راکیتسکی، برانیسلاو ایوانوویچ، ایگور اسمولنیکوف، کریستین نوبوا، لیون موسائف، آلکساندر یروخین، امیلیانو ریگونی، سباستین دریوسی و سردار آزمون.

بعد از تعویضات در شروع نیمه دوم و دقیقه ٦٠ ترکیب این شد:

یگور بابورین، المیر نابیولین، امانوئل مامانا، میها میفلیا، دنیس ترنتیف، ماگومد اوزدوئف، ماتیاس کراتویتر، هرنانی، آنتون زابولوتنی، روبرت ماک و آرتم دزوبا.

گل زنیت: سردار آزمون (٤٨، پنالتی)

دیدارهای دوستانه بعدی مقابل تیم های هونود بوداپست و ستاره سرخ بلگراد روز ٢٩  ژوئن (٨ تیر) برگزار خواهند شد.بازگشت به صفحه اصلی