سردار آزمون سریع ترین گل زنیت در تاریخ لیگ روسیه زد
مؤلف | Daniil Struev | کامنت ها
سردار آزمون سریع ترین گل زنیت در تاریخ لیگ روسیه زد

مهاجم ایرانی در دیدار مقابل اورنبورگ دیگر در ثانیه ١١ گل را به ثمر رساند

سردار آزمون رکورد قبلی را یک ثانیه بهبود بخشید. این ١٦ مین گل آزمان در ٢٠ بازی در پیراهن زنیت است. بعد از نیمه اول نتیجه دیدار ٠-١ به نفع زنیت است.

بازگشت به صفحه اصلی