قرعه کشی نهایی مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا
مؤلف | Daniil Struev | کامنت ها
قرعه کشی نهایی مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا

زنیت حریفان خود را شناخت

امروز مراسم قرعه کشی مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا ٢٠١٩ برگزار شد. باشگاه زنیت به گروه جی افتاد. باشگاه های بنفیکا، لیون و لایپزیش حریفان زنیت شدند.

گروه جی: زنیت، بتفیکا، لیون، لایپزیش

سرگی سماک درباره گروه اظهارنظر کرد: با بنفیکا چند بار بازی کرده بودیم، با لیون کمتر و لایپزاش...حتی کلوپ نمیخواست با آنها بازی کند چون که تیم قوی است. ما و حریفان برابر هستیم. گروه سخت است.

برنامه  بازی های گروه ما:

١٧ سپتامبر (٢٦ شهریور)

لیون-زنیت

 

٢ اکتبر (١٠ مهر)

زنیت-بنفیکا

 

٢٣ اکتبر (١ آبان)

لایپزیش-زنیت

 

٥ نوامبر (١٤ آبان)

زنیت-لایپزیش

 

٢٧ نوامبر (٦ آذر)

زنیت-لیون

 

١٠ دسامبر (١٩ آذر)

بنفیکا-زنیتبازگشت به صفحه اصلی