یوردان اوسوریو به زنیت پیوست
مؤلف | Daniil Struev | کامنت ها
یوردان اوسوریو به زنیت پیوست

مدافع باشگاه پورتو با قراردادی قرضی یک ساله و با حق خرید عضو تیم زنیت شد

یوردان اوسوریو در تاریخ ١٠ مه  ١٩٩٤ (٢٠ اردیبهشت ١٣٧٣) در شهر باریناس، ونزوئلا به دنیا آمد. او قبلا در باشگاه های زامورا، توندلا، ویتوریا گیمارش و پورتو بازی میکرد.

پست اوسوریو مدافع مرکزی است.

یوردان اوسوریو در تیم ما پیراهن شماره ٤ را بر تن خواهد کرد.

ورود اوسوریو را خوشآمد میگوییمبازگشت به صفحه اصلی