ویاچسلاو کاراوائف به زنیت پیوست
مؤلف | Daniil Struev | کامنت ها
ویاچسلاو کاراوائف به زنیت پیوست

مدافع باشگاه ویتس آرنهم  با قراردادی چهارساله عضو تیم زنیت شد

کاراوائف در تاریخ ٢٠ مه  ١٩٩٥(٣٠ اردیبهشت ١٣٧٤) در شهر مسکو به دنیا آمد. او قبلا شاگرد آکادمی زسکا مسکو بود. ویاچسلاو کاراوائف در باشگاه های زسکا مسکو، دوکلا پراگ، باومیت یابلونتس، اسپارتا پراگ و ویتس آرنهم بازی میکرد.

پست اوسوریو مدافع راست  است.

بازگشت به روسیه را به ویاچسلاو تبریک میگوییم و برای او آرزوی موفقیت و پیروزی های جدید میکنیم!


بازگشت به صفحه اصلی