آرتم دزیوبا بهترین بازیکن روسیه در سال ٢٠١٩
مؤلف | Daniil Struev | کامنت ها
آرتم دزیوبا بهترین بازیکن روسیه در سال ٢٠١٩

دزیوبا اولین بازیکنی که این جایزه اتحاد فوتبال روسیه دو سال متوالی گرفت

چهار گروه کارشناسان در این انتخابات شرکت کردند: مربیان باشگاه های لیگ روسیه، روسای باشگاه ها، ژورنالیست های ورزشی و هواداران عمومی


آرتم دزیوبا رتبه اول را کسب کرد. الدار شاه مرادوف مهاجم ازبکستانی از تیم روستوف جای دوم را گرفت و گژگوژ کریهوویاک هافبک لهستانی از تیم لوکوموتیو مسکو در رتبه سوم قرار گرفت.

بازگشت به صفحه اصلی