زنیت-الوینه: ده گل در اولین دیدار دوستانه سال ٢٠٢٠
مؤلف | Daniil Struev | کامنت ها
زنیت-الوینه: ده گل در اولین دیدار دوستانه سال ٢٠٢٠

سردار آزمون و آلکساندر کوکورین هت تریک کردند

گل های زنیت: کوکورین (٦، ٩، ٣٦)، دزیوبا (١٣، ٣٤)، اوسوریو (٥٦)، آزمون (٥٩، ٦٧، ٨٣)، دریوسی (٧٢)

دیدار دوستانه بعدی زنیت مقابل ردبول زالتسبورگ در تاریخ ٢٥ ژانویه (٥ بهمن) خواهد بود.

بازگشت به صفحه اصلی