زنیت-ردبول زالتسبورگ: ١٢٠ دقیقه، ٩ گل ولی شکست تلخ
مؤلف | Daniil Struev | کامنت ها
زنیت-ردبول زالتسبورگ: ١٢٠ دقیقه، ٩ گل ولی شکست تلخ

زنیت در دیدار دوستانه با نتیجه ٣ بر ٦ شکست خورد

گل های زنیت: اوسوریو (٥٣)، شاتوف (٥٤)، ماک (٧٦)

گل های زالتسبورگ: بریشا (٥)، رامالیو (٣٣)، هانگ هی چان (٣٤)، ادیمی (٦٣)، پوکورنی (٧٨)، کویتا (٩٣)

اردوی اول آماده سازی تیم زنیت به اتمام رسید. مرحله دوم روز ٢٩ ژانویه (٩ بهمن) آغاز خواهد شد.

بازگشت به صفحه اصلی