زنیت-دودلانژ: پیروزی زنیت پرگل
مؤلف | Daniil Struev | کامنت ها
زنیت-دودلانژ: پیروزی زنیت پرگل

اردوی دوم آماده سازی با پیروزی در دیدار دوستانه آغاز شد

گل های زنیت: اوسوریو (٢)، دریوسی (٢٠)، اسمولنیکوف (٢٧)، سوتورمین (٨٤، پنالتی)

دیدار دوستانه بعدی زنیت مقابل زسکا مسکو در تاریخ ٩ فوریه (٢٠ بهمن) خواهد بود.

بازگشت به صفحه اصلی