یک روز و دو پیروزی
مؤلف | Daniil Struev | کامنت ها
یک روز و دو پیروزی

در آخرین روز اردوی آماده سازی زنیت در دو دیدار دوستانه مقابل تیم های زسکا مسکو و لنینگرادتس برنده شد

زنیت ٣ – ٢ زسکا مسکو

گل های زنیت: دزیوبا (٥٩، ٦١)، آزمون (٦٤)

گل های زسکا: بیستروویچ (٢٢)، چالوف (٤٣)


زنیت ٣ – ١ لنینگرادتس

گل های زنیت: ریگونی (٣١، ٤٣)، وروبیوف (٥٨)

گل لنینگرادتس: لوچین (٦٣)


اردوی آماده سازی سوم در تاریخ ١٤  فوریه (٢٥ بهمن) آغاز خواهد شد.بازگشت به صفحه اصلی