آزمون و مالکوم و ریگونی و یروخین گل میزنند و زنیت به پیروزس میرسد
مؤلف | Daniil Struev | کامنت ها
آزمون و مالکوم و ریگونی و یروخین گل میزنند و زنیت به پیروزس میرسد

در چارچوب اردوی آماده سازی سوم زنیت در دو دیدار دوستانه مقابل تیم های آلانیا ولادیقافقاز و قایرات برنده شد

زنیت ٤ – ١ آلانیا ولادیقافقاز

گل های زنیت: یروخین (٢٩، ٦٤)، ریگونی (٤٥، ٥٤)

گل آلانیا: ماشوکوف (٥)


زنیت ٣ – ١ قایرات

گل های زنیت: مالکوم (٢٥)، سانتوس (٦٧)، آزمون (٦٩)

گل قایرات: تونگشبایف (٣٤)


دیدار های دوستانه بعدی مقابل دینامو مینسک و ایسلوچ مینسک در تاریخ ٢٢  فوریه (٣ اسفند) برگذار خواهند شد.

بازگشت به صفحه اصلی