فوتبال در تابستان بر خواهد گشت
مؤلف | Daniil Struev | کامنت ها
فوتبال در تابستان بر خواهد گشت

اتحادیه فوتبال روسیه تصمیم کرد که مسابقات جام حذفی روسیه و  لیگ برتر روسیه از ژوئن ادامه خواهد داشت.

پیشبینی میشود که مسابقات لیگ روسیه از ٢١ ژوئن تا ٢٢ ژویه برگزار خواهند شد و مسابقات نیمه نهایی جام حذفی روسیه در روزهای ١٨-١٩ ژویه خواهند بود و فینال جام روسیه روز ٢٥ ژویه صورت خواهد گرفت.

برنامه تخمینی بازی های زنیت:

هفته ٢٣ – ٢١ ژوئن

هفته ٢٤ – ٢٨ ژوئن

هفته ٢٥ – ١ ژویه

هفته ٢٦ – ٥ ژویه

هفته ٢٧ – ٨ ژویه

هفته ٢٨ – ١٢ ژویه

هفته ٢٩ – ١٥ ژویه

نیمه نهایی جام حذفی – ١٨-١٩ ژویه

هفته ٣٠ – ٢٢ ژویه

برنامه دقیق بازی های تیم ما بعدا اعلام خواهیم کرد.   

بازگشت به صفحه اصلی