تقویم دیدار های زنیت در آخرین بخش لیگ روسیه
مؤلف | Daniil Struev | کامنت ها
تقویم دیدار های زنیت در آخرین بخش لیگ روسیه

لیگ برتر روسیه تقویم بازی های زنیت منتشر کرد

اولین دیدار رسمی زنیت بعد از قرنطین مقابل تیمزسکا مسکو خواهد بود.


هفته ٢٣

٢٠ ژوئن (٣١ خرداد)

زسکا مسکو – زنیت

 

هفته ٢٤

٢٦ ژوئن (٦ تیر)

زنیت – کریلیا سووتوف

 

هفته ٢٥

١ ژویه (١١ تیر)

تامبوف – زنیت

 

هفته ٢٦

٥  ژویه (١٥ تیر)

کراسنودار– زنیت

 

هفته ٢٧

٨  ژویه (١٨ تیر)

زنیت - سوچی

 

هفته ٢٨

١١ ژویه (٢١ تیر)

احمت – زنیت

 

هفته ٢٩

١٥ ژویه (٢٥ تیر)

زنیت - اورنبورگ

 

١٨ یا ١٩ ژویه (٢٨ یا ٢٩ تیر)

نیمه نهایی جام حذفی روسیه

زنیت – اسپارتاک مسکو

 

هفته ٣٠

٢٢ ژویه (١ مرداد)

روستوف – زنیت

بازگشت به صفحه اصلی