دمیتری چیستیاکوف به زنیت پیوست
مؤلف | Daniil Struev | کامنت ها
دمیتری چیستیاکوف به زنیت پیوست

مدافع باشگاه روستوف  با قراردادی قرضی یک ساله و با حق خرید عضو تیم زنیت شد

دمیتری در شهر پیکالیوفو در اوبلاست لنینگراد در تاریخ ١٣ ژانویه  ١٩٩٤ (٢٣ دی ١٣٧٢) به دنیا آمد. او قبلا در باشگاه های شینیک، تامبوف و روستوف بازی میکرد.

آمار دمیتری چیستیاکوف:

شینیک: ٦٩ بازی و ٦ گل

تامبوف: ٢٧ بازی و ٤ گل

روستوف: ٢٥ بازی و ١ گل

پست اوسوریو مدافع مرکزی است.

ورود دمیتری چیستیاکوف را خوشآمد میگوییم. ا

بازگشت به صفحه اصلی