زنیت-ریگا: پیروزی پرگل د اولین دیدار سال
مؤلف | Daniil Struev | کامنت ها
زنیت-ریگا: پیروزی پرگل د اولین دیدار سال

اردوی اول آماده سازی با پیروزی در دیدار دوستانه آغاز شد

گل های زنیت: دریوسی (٣٥)، وندل (٣٦)، مستوی (٨٤، پنالتی)، کراپوخین (٩٠)

دیدار دوستانه بعدی زنیت مقابل پاختاکو در تاریخ ٢٤ ژانویه (٥ بهمن) خواهد بود.

بازگشت به صفحه اصلی