کی قهرمانان هستند؟ ما قهرمانان هستیم
مؤلف | Daniil Struev | کامنت ها
کی قهرمانان هستند؟ ما قهرمانان هستیم

امروز زنیت در فاصله دو هفته به پایان فصل هشتمین بار قهرمان روسیه شد

زنیت در ٢٨ بازی ٦١ امتیاز را گرفت. زنیت با برد امروز بر تیم دوم لیگ روسیه در هفته بیست هشتم قهرمان لیگ برتر روسیه شد.

این هشتمین عنوان قهرمان روسیه/اتحاد شوروی در تاریخ زنیت است. و سومسن قهرمانی پیاپی است!

قبلا زنیت هفت بار عنوان قهرمان کشور را کسب کرد: در سال ١٩٨٤، ٢٠٠٧، ٢٠١٠، ٢٠١٢، ٢٠١٥، ٢٠١٩ و ٢٠٢٠.

جشن قهرمانی و گرفتن جام لیگ برتر روسیه امروز بعد از  دیدار مقابل لوکوموتیو برگزار شد.

دیدار بعدی مقابل اوفا روز ٨ ماه مه اولین دیدار است که زنیت به عنوان قهرمان لیگ برتر روسیه بازی میکند.

بازگشت به صفحه اصلی