برنامه بازی های گروه لیگ قهرمانان اروپا
مؤلف | Daniil Struev | کامنت ها
برنامه بازی های گروه لیگ قهرمانان اروپا

امروز برنامه بازی های گروه ما انتشار شد

١٤ سپتامبر (٢٣ شهریور)

چلسی-زنیت

٢٩ سپتامبر (٧ مهر)

زنیت-مالمو

٢٠ اکتبر (٢٨ مهر)

زنیت-یوونتوس

٢ نوامبر (١١ آبان)

یوونتوس-زنیت

٢٣ نوامبر (٢ آذر)

مالمو-زنیت

٨ دسامبر (١٧ آذر)

زنیت-چلسی

بازگشت به صفحه اصلی