کلاودینیو بهترین بازیکن ماه فوریه زنیت
مؤلف | Daniil Struev | کامنت ها
کلاودینیو بهترین بازیکن ماه فوریه زنیت


٣٧ درصد طرفداران زنیت کلاودینیو را به عنوان بهترین بازیکن دسامبر انتخاب کردند.

رتبه دوم وندل قرار گرفت، مالکوم سوم شد.

بازگشت به صفحه اصلی