دانیل کروگوی بهترین بازیکن ماه مارس زنیت
مؤلف | Daniil Struev | کامنت ها
دانیل کروگوی بهترین بازیکن ماه مارس زنیت

٦١ درصد طرفداران زنیت کروگوی را به عنوان بهترین بازیکن دسامبر انتخاب کردند

دانیل کروگوی در چهار دیدار ماه مارس ٢ گل زد و ٢ پاس گل داد.

رتبه دوم مالکوم قرار گرفت، آندری مستوی سوم شد.

بازگشت به صفحه اصلی