سوپرجام روسیه در گازپروم آرنا برگزار خواهد شد
مؤلف | Mark | کامنت ها
سوپرجام روسیه در گازپروم آرنا برگزار خواهد شد

دیدار سوپرجام روسیه بین زنیت و اسپارتاک مسکو در ٩ ژویه خواهد بود

ما اولین دیدار فصل جدید در خانه در شهر سنپترزبورگ شروع میکنیم.

زنیت دارنده فعلی سوپرجام روسیه است. ما در سال گذشته در شهر کالینینگراد تیم لوکوموتیو مسکو را شکست دادیم.

بازگشت به صفحه اصلی