ایوان کوارشما به زنیت پیوست
مؤلف | Daniil Struev | کامنت ها
ایوان کوارشما به زنیت پیوست

دروازه بان باشگاه کورینتیانس با قراردادی قرضی یک ساله و با حق خرید عضو تیم ما شد

ایوان کوارشما در شهر ریو داس پدراسه در تاریخ ٧ فوریه ١٩٩٧ به دنیا آمد. او قبلا در باشگاه کورینتیانس بازی کرد.

 ورود ایوان کوارشما را خوشآمد میگوییم و برای او آرزوی موفقیت در ترکیب تیم ما میکنیم!


بازگشت به صفحه اصلی