وندل بهترین بازیکن ماه ژویه زنیت
مؤلف | Daniil Struev | کامنت ها
وندل بهترین بازیکن ماه ژویه زنیت

٤٣ درصد طرفداران زنیت وندل را به عنوان بهترین بازیکن ژویه انتخاب کردند

وندل در چهار دیدار ماه ژویه ٣ گل زد و ١ پاس گل داد.

رتبه دوم کلاودینیو قرار گرفت، آندری مستوی سوم شد.

بازگشت به صفحه اصلی