زنیت امروز مقابل زسکا بازی میکند
مؤلف | Daniil Struev | کامنت ها
زنیت امروز مقابل زسکا بازی میکند

دیدار در ساعت 19:30 به وقت مسکو شروع میکند

این بازی را می توان به صورت زنده و در کانال یوتیوب لیگ برتر روسیه به صورت زنده در سراسر جهان مشاهده کرد

بازگشت به صفحه اصلی