اتحادیه فوتبال روسیه: سرگی سماک بهترین سرمربی فصل گذشته، سردار آزمون بهترین بازیکن، ده زنیتی ها در فهرست یهترین ٣٣ بازیکن فصل گذشته
مؤلف | Daniil Struev | کامنت ها
اتحادیه فوتبال روسیه: سرگی سماک بهترین سرمربی فصل گذشته، سردار آزمون بهترین بازیکن، ده زنیتی ها در فهرست یهترین ٣٣ بازیکن فصل گذشته

در تاریخ ١٥ ژویه کمیته اجرایی اتحادیه فوتبال روسیه برندگان نهایی جوایز بهترین های فصل گذشته را اعلام کرد

ادامه مطلب