زنیت: ٩٨ سال پرنورتر از ستارگان
مؤلف | Daniil Struev | کامنت ها
زنیت: ٩٨ سال پرنورتر از ستارگان

٢٥ مه روز تولد ما را جشن میگیریم

در طول سال های طولانی یک تاریخ بزرگ، ما از باشگاه ورزشی کارخانه فلزات لنینگراد تا لیدر فوتبال روسیه، قوی ترین تیم این کشور، راه زیادی را پیموده ایم. در سال ٢٠٢٣ برای دهمین بار - و پنجمین سال متوالی - این عنوان را تایید کردیم. دهمین قهرمانی به سن پترزبورگ، زنیت و هواداران وفادارش دومین ستاره روی نشان را داد.

 

در طی ٩٨ سال موزه باشگاه پترزبورگ با ٢٦ جام پر شده است. از جمله: ده جام لیگ کشور، پنج جام حذفی کشور، هشت سوپرجام کشور، جام لیگ برتر، جام و سوپرجام یوفا.

 

همه اینها نشان می دهد که پایتخت فوتبال روسیه به سنت پترزبورگ، زیر آسمان آبی-سفید-آسمانی این شهر کبیر نقل مکان کرده است. و ما با افتخار به انجام هر کاری که در توانمان است ادامه خواهیم داد تا پایتخت فوتبال روسیه برای همیشه بمانیم.


تبریک میگوییم!

بازگشت به صفحه اصلی