ایوان سرگیف بهترین بازیکن زنیت در ماه اکتبر
مؤلف | Daniil Struev | کامنت ها
ایوان سرگیف بهترین بازیکن زنیت در ماه اکتبر

طرفداران زنیت سرگیف را به عنوان بهترین بازیکن اکتبر انتخاب کردند

ایوان سرگیف در شش دیدار ماه سپتمبر ٣ گل زد و ٢ پاس گل داد.

 

ماتئو کاسیرا جای دوم را کسب کرد و وندل جای سوم.

بازگشت به صفحه اصلی