ماتئو کاسیرا بهترین بازیکن زنیت در ماه نوامبر و دسامبر
مؤلف | Daniil Struev | کامنت ها
ماتئو کاسیرا بهترین بازیکن زنیت در ماه نوامبر و دسامبر

طرفداران زنیت کاسیرت را به عنوان بهترین بازیکن نوامبر و دسامبر انتخاب کردند

ماتئو کاسیرا در چهار دیدار ماه نوامبر و دسامبر ٤ گل زد.

 

آندری مستوی جای دوم را کسب کرد و وندل جای سوم.

بازگشت به صفحه اصلی