زنیت - بالتیکا: درآمد حاصل از هر بلیط به قربانیان و خانواده های قربانیان حمله تروریستی در کروکوس اختصاص می یابد
مؤلف | Daniil Struev | کامنت ها
زنیت - بالتیکا: درآمد حاصل از هر بلیط به قربانیان و خانواده های قربانیان حمله تروریستی در کروکوس اختصاص می یابد

دیدار در ٣ آوریل (١٥ فروردین) خواهد شد

باشگاه سن پترزبورگ آرزوی کمک به قربانیان حادثه هولناکی را که ٢٢ مارس در مسکو روی داد. تمام درآمد حاصل از بازی خانگی بعدی ما مقابل بالتیکا کالینینگراد به صندوقی برای قربانیان و خانواده‌های آسیب‌دیدگان در حمله تروریستی در کراکوس سیتی هال در مسکو اهدا خواهد شد. ما برای همه قربانیان 22 مارس سوگواری می کنیم.

بازگشت به صفحه اصلی