فینال راه برندگان جام حذفی روسیه
مؤلف | Daniil Struev | کامنت ها
فینال راه برندگان جام حذفی روسیه

زنیت با برد بر اسپارتاک مسکو به فینال راه برندگان میرود که آنجا مقابل زسکا مسکو بازی خواهد کرد

حریف بعدی ما زسکا مسکو در مسابقات مقابل بالتیکا کالینینگراد برنده شد. ا

دیدار رفت ما مقابل زسکا در شهر مسکو خواهد در بود و دیدار آمد در خانه ما. تاریخ و وقت دقیق بعدا اعلام خواهد شد.ا

بازگشت به صفحه اصلی