النا ایلیوخینا: توافق اصولی با سرگی سماک برای تمدید قرارداد انجام شده است
مؤلف | Daniil Struev | کامنت ها
النا ایلیوخینا: توافق اصولی با سرگی سماک برای تمدید قرارداد انجام شده است

النا ایلیوخینا، رئیس هیئت مدیره زنیت به طور اختصاصی با رسانه های رسمی باشگاه صحبت کرد.

در مورد قرارداد سرگئی سماک چیزی به ما بگویید؟ یک سال دیگه تموم میشه...

توافق اصولی با سرگی سماک برای تمدید قرارداد او به مدت ٥ سال دیگر تا ماه مه ٢٠٣٠ صورت گرفته است. ما قصد داریم تا قبل از شروع فصل جدید قرارداد را امضا کنیم.

 

باشگاه چه اهدافی برای نقل و انتقالات تابستانی دارد؟

ما هنوز مقدار زیادی سرمایه از فروش مالکوم داریم. در حال حاضر هدف خاصی نداریم، اما هنوز تا فصل آینده زمان باقی است.

بازگشت به صفحه اصلی