سرگی سماک: ثابت کردیم که بیشتر میخواستیم غلبه کنیم
مؤلف | Daniil Struev | کامنت ها
سرگی سماک: ثابت کردیم که بیشتر میخواستیم غلبه کنیم


صحبت های سرمربی زنیت پس از پیروزی دراماتیک بر کراسنودار

خیلی خوب شروع کردیم، بسیار فرصت ها داشتیم. اما بعد از گل خود ما بدتر شدیم و بزودی گل تلافی خوردیم. تا پایان دیدار هر دو تیم خمله میکردند. در دقایق آخرین ثابت کردیم که بیشتر میخواستیم غلبه کنیم.

امروز بازی دیدنی بود. ما بسیار فرصت ها داشتیم وقتی که به شکل باورنکردنی گل نزدیم. از بازی تهجمی راضی ام، و مشکلات در دفاع میدانیم. خوشحالم که در بازی دراماتیک و پرفرصت ها برنده شده ایم. شش بازی دیگر داریم و هنوز قهرمانان نشده ایم.

به دلیل تحدید لژیانرها میخواستیم تا از اول بجای بازیکن خارجی، بجای ریگونی، بازیکن روسی وارد زمین بشود. اما داور چهارم تعویض دیگر و نادرست نشان داد. ترتیب تعویضات ما چند بار به او گفته ام ولی او اشتباه کرد. اشتباه ما نیست. و نیمکت کراسنودار در این وضعیت دعوا و درگیری برانگیخت. آنها نفهمیدند که ما باید از اول بازیکن خارجی را عوض کنیم تا بتوانستیم اوزدوئف که مصدو شده، عوض کنیم.  تکرار میکنم که اشتباه ما نبود.

ما بسیار بازیکنان خوب داریم و وظیفه من تیم را با استفاده از نقاط قوی بازیکانان و با وجود محدودیت لژیانرها بسازم. ما هدف داریم و کارمان انجام میدهیم. با وجود مشکلات سعی میکنیم بازی دیدنی و تهجمی نشان بدهیم. بازگشت به صفحه اصلی