آلکسی میلر: این بازی از ذحیره طلای فوتبال روسیه است
مؤلف | Daniil Struev | کامنت ها
آلکسی میلر: این بازی از ذحیره طلای فوتبال روسیه است

تفسیر مدیر عامل اجرایی کمپانی گازپروم

این بازی جزو ذخیره طلای فوتبال روسیه  شده است. زنیت نشان داد دیگ واقعی نبرد فوتبال عالی چیست. و در آخر بازی روی چمن یک مهر "اراده برای پیروزی" زد.

براوو! زنیت قهرمان!  

بازگشت به صفحه اصلی