از کارمان رضایت داریم
مؤلف | Daniil Struev | کامنت ها
از کارمان رضایت داریم

کنفرانس خبری سرگی سماک قبل از بازی مقابل زسکا مسکو

درباره حال آرتم دزوبا

امروز و فردا بررسی میکنیم آیا آرتم میتواند در دیدار بعدی بازی کند. شرکت کردن او قطعی نیست.

درباره بازی های پایان فصل

میخواهیم در آخرین بازی ها پیروزی را بگیریم. از نظر احساسات سختگی داریم تا نتیجه مناسب را کسب کنیم. ما تلاش خواهیم کرد.

درباره بازی مقابل احمد

در آن بازی ساختار با سه هافبک مرکزی داشتیم اما از بازی تیم راضی نیستم. باید روی این کار کنیم. در نیمه اول احمد خوب بازی میکرد. بعد از خوردن گل فعالتر شدیم، بسیار فرصت ها داشتیم و امکان داشتیم پیروز شویم.

درباره نقل و انتقال

میخواهم کوکورین عضو تیم ما باشد. هفته آینده با مدیریت باشگاه جلسه داریم. درباره خرید و فروش بازیکنان تصمیم خواهیم گرفت. من گفته ام اگر امکان خرید بازیکن قدرتمند داریم این خرید انجام میدهیم. میخواهم که تیم قدرتمند باشد. محاسن و معایب داریم. اما بیشتر از دیگران گل ها زده ایم و پیروزی ها را کسب کرده ایم. این کلید موفقیت ماست. از کارمان رضایت داریم.

بازگشت به صفحه اصلی