اکتبر سال ٢٠١٩: سماک بهترین سرمربی، دزیوبا بهترین بازیکن، گل ژیرکوف بهترین گل
مؤلف | Daniil Struev | کامنت ها
اکتبر سال ٢٠١٩: سماک بهترین سرمربی، دزیوبا بهترین بازیکن، گل ژیرکوف بهترین گل

سرگی سماک به عنوان بهترین سرمربی ماه اکتبر لیگ روسیه انتخاب شد. تحت سرپرستی سماک تیم زنیت در ٣ بازی ٣ برد و ٩ امتیاز را کسب کرد.

آرتم دزیوبا بر اساس نظرسنجی هواداران، کارشناسان لیگ برتر روسیه و کانال ماتچ تی وی عنوان بهترین بازیکن ماه اکتبر لیگ برتر روسیه را کسب کرد. او در ٣ بازی ماه اکتبر ٤ گل زد و ٣ پاس گل داد.

گل یوری ژیرکوف به دروازه کرلیا سووتوف به عنوان بهترین گل اکتبر انتخاب شد.

تبریک میگوییم!
بازگشت به صفحه اصلی