زنیت قهرمان
مؤلف | Daniil Struev | کامنت ها
زنیت قهرمان

امروز زنیت در فاصله چهار هفته به پایان فصل هفتمین بار قهرمان روسیه شد

زنیت در ٢٦ بازی ٦٢ امتیاز را گرفت. زنیت با توجه به نتایج مدعیان در هفته بیست ششم قهرمان لیگ برتر روسیه شد. قهرمانی بعد از ٢٦ دیدار رکورد لیگ روسیه است.

این هفتمین عنوان قهرمان روسیه/اتحاد شوروی در تاریخ زنیت است.

قبلا زنیت شش بار عنوان قهرمان کشور را کسب کرد: در سال ١٩٨٤، ٢٠٠٧، ٢٠١٠، ٢٠١٢، ٢٠١٥ و ٢٠١٩.

دیدار بعدی مقابل سوچی روز ٨ ماه ژویه اولین دیدار است که زنیت به عنوان قهرمان لیگ برتر روسیه بازی میکند.

بازگشت به صفحه اصلی